Skip to main content

Bidrag til morsomste humordrama

Fiksjonsprogram sendt på tv eller nett der humor er en vesentlig del av programmets grunnpremiss. Programmet må ha en sammenhengende fiksjonsdramaturgi over minst én episode, samt gjennomgående karakterer. Kategorien inkluderer også antologiserier.

Kan være enten enkeltstående eller som del av en sesong (kun innsendt materiale vurderes). Selv om det er produsert flere sesonger i perioden vil det kun være mulig å sende inn ett bidrag. Juryen vektlegger humor, egenart, originalitet og nyskapning.

Øvrige kriterier:

  • Programmet må være norskprodusert.
  • Materialet (én episode) må være lastet opp på angitt sted innen tidsfristen.
  • Påmeldingsavgift pålydende 2900 kr må være betalt.
  • Programmet må være sendt på tv eller nett mellom 01.01.23 og 31.12.2023
  • Det er ingen minstekrav til episodelengde.
  • Blir det lastet opp et passordbeskyttet bidrag, må passordet være: Humorprisen2023

    Fakturainformasjon